ile jest krajowych standardów rachunkowości

 • foto
  Art wyjaśni krajowe standardy
  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 2019 pdf - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat także zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania.

  Dodany: 2020-06-05
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0