Przestępstwo wzięcia przetrzymywania

img

W pracy opisano instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowych z terenu całej Polski (z jedenastu apelacji), wskazujących na praktykę stosowania instytucji ekstradycji. W opracowaniu zaprezentowano m.in.: historię wydawania sprawców przestępstw, substytuty ekstradycji, podstawy prawne ekstradycji, ekstradycję czynną i bierną. Artykuł zainteresuje również praktyków sędziów, oskarżycieli i adwokatów, w jaki sposób i teoretyków prawa karnego. Artykuł zwracana jest do studentów prawa, jako uzupełnienie klasycznego wykładu prawa karnego procesowego. Artykuł zawiera zadania pożyteczne z zakresu postępowania karnego, pozwalające na weryfikację opanowanego przez studenta materiału i przygotowanie do egzaminu. Struktura każdego z rozdziałów opracowania składa się z:- krótkiej prezentacji najważniejszych zagadnień teoretycznych,- tablic pomocniczych,- kazusów, na gruncie jakich przygotowano pytania problemowe,- wybranych tez orzecznictwa,- literatury uzupełniającej. Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat artykuł, który przedstawia obecny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z czerwca Ukazany w zanim został wcięcie stworzony przez akty prawne wydane do lipca r., otóż z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian częściowo również wielkiej nowelizacji z września Zaprezentowano w zanim skądinąd najważniejsze orzeczenia Sądu Naj-wyższego, Trybunału Konstytucyjnego również trybunałów apelacyjnych, uzupełniono literaturę przedmiotu i rozległy skorowidz przedmiotowy. Artykuł jest przeznaczony przede wszystkim dla żaków prawa i w taki sposób jak jak dotąd jest niezmiernie przydatny także praktykom, w tym aplikantom sądowym, prokuratorskim, adwokackim i radcowskim.

  • wieloletnia prognoza finansowa wieloletnia prognoza finansowa
  • kto podlega pod ustawę o rachunkowości Realne kto podlega pod ustawę o rachunkowości Realne
  • temperatura a Kodeks pracy 2020 niemal temperatura a Kodeks pracy 2020 niemal
  • Sejm po bardzo burzliwej debacie uchwalił nowelizację Sejm po bardzo burzliwej debacie uchwalił nowelizację
  • Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania