Proces Cywilny Nauka

img

W publikacji internetowej autorzy odnoszą się do najważniejszych na rzecz praktyków, zupełnie śmiałych kwestii (wprowadzonych w latach –), dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania poprzez trybunał dowodów pozyskanych w sposób nielegalny czyli też zmian w zakresie możliwości wydania werdyktu skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. W publikacji czytelnik znajdzie:- syntetyczne spojrzenie na procedowanie przed sądem I instancji, również z perspektywy sędziego, w który sposób i stron postępowania; liczne użyteczne wskazówki na rzecz uczestników postępowania (w tym dotyczące trafności doboru instrumentów procesowych); ocenę przepisów dodatkowo propozycje rozwiązań legislacyjnych ze stosownym uzasadnieniem. Dzięki przejrzystemu układowi, ściśle praktycznemu ujęciu tematu dodatkowo użyciu zwięzłego języka prawniczego opracowanie niewątpliwie stanowić będzie cenne i przydatne źródło wiedzy dla prawników pragmatyków (sędziów, prokuratorów, mecenasów i radców prawnych). Artykuł stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor szczegółowo omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, jakie wprowadziły znaczne zmiany w zakresie struktury tych postępowań także warunków ich stosowania. Dodatkowo zwraca uwagę na źródła potencjalnych problemów oraz wskazuje sposoby ich uniknięcia. W pracy zawarto również:- wzory podstawowych pism procesowych, wnoszonych w postępowaniach szczególnych, wraz z ich omówieniem, a również tzw. akcje procesowe, jakie pokazują metodykę pracy organów procesowych. W opracowaniu opisano najświeższe orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, nierzadko dotyczące spraw dyskusyjnych i problematycznych. Załączono podobnie najważniejsze tezy orzecznicze także wykaz najnowszej literatury przedmiotu, co może okazać się przydatne przy konstruowaniu odpowiednich pism procesowych. Pozycja bibliograficzna przeznaczona jest szczególnie na rzecz adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemami związanymi z funkcjonowaniem postępowań szczególnych. Zaciekawi dodatkowo aplikantów zawodów prawniczych. Lektura artykułu stanowi rzeczowe ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym.

  • Planowanie i sprawozdawczość archiwum Planowanie i sprawozdawczość archiwum
  • wspólnota mieszkaniowa a spółdzielnia mieszkaniowa wspólnota mieszkaniowa a spółdzielnia mieszkaniowa
  • Nowe prawo budowlane  wprowadzone Ustawą Nowe prawo budowlane wprowadzone Ustawą
  • prawo o ruchu drogowym english Aktualny prawo o ruchu drogowym english Aktualny
  • prawo o ruchu drogowym nie spełnia Aktualny „kodeks prawo o ruchu drogowym nie spełnia Aktualny „kodeks