Prawo restrukturyzacyjne zgłaszanie wierzytelności

art

Prawo restrukturyzacyjne - zgłaszanie wierzytelności do syndyka; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe także niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która istotnie zmienia regulacje Prawa upadłościowego również Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie wiedzy na temat znowelizowanych przepisów, a zarówno wypracowanie w toku dyskusji i rozwiązywania casusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według oryginalnych zasad postępowaniu upadłościowym, szczególnie postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, również postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia dodatkowo mecenas posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który jakie są skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla umów kredytu, rachunku bankowego, leasingu, factoringu? sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego dodatkowo zarządcy. Taka formuła szkolenia pozwoli na dokonanie analizy omawianych problemów z w najwyższym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych czy opłaca się korzystać z warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli? i restrukturyzacyjnych. jak skutecznie zgłosić wierzytelności według znowelizowanych przepisów?