Nauki penalne wobec

img

Artykuł przeznaczona jest dla osób zainteresowanych prawem karnym procesowym, szczególnie studentów, doktorantów, aplikantów i pragmatyków wykonujących zawody prawnicze. Całościowe, wybitnie przystępne ukazanie problematyki części szczególnej prawa karnego procesowego ułatwi zdobycie wiedzy z tej gałęzi prawa także umiejętności stosowania prawa w praktyce. W pracy przedstawiono w zwięzłej formie zagadnienia dotyczące dynamiki procesu karnego, tj.: postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji, postępowania odwoławczego, postępowania kasacyjnego i wznowieniowego, postępowań następczych dodatkowo postępowań ze stosunków międzynarodowych. Artykuł przybliża kluczowe instytucje i pojęcia z obszaru postępowania karnego. Leksykon stanowi pomoc w nauce postępowania karnego szczególnie na rzecz żaków kierunków prawa i administracji, a także aplikantów. Syntetyczne opracowanie pojęć umożliwia szybkie dotarcie do wiadomości, ich utrwalenie, a także sprawdzenie. Alfabetyczny układ haseł pozwala Czytelnikowi dotrzeć do zwięzłej i wyczerpującej informacji odnośnie do pojęcia oraz instytucji z obszaru prezentowanej problematyki. Praktyczny wspólnie z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus. Pozycja bibliograficzna jest zwracana wyjątkowo do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów występujących w postępowaniach karnych i karnoskarbowych również radców prawnych, a również dla sędziów i prokuratorów. Praca internetowa z komentarzem ułatwi: adwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne złożenie środka zaskarżenia ze względu praktycznym wskazówkom Autorki, aplikantom zapewni fachowe przygotowanie się do składania środków zaskarżenia, zawiera przykłady wzorów środków zaskarżenia dodatkowo najświeższe orzecznictwo poświęcone temu tematowi, stanowi profesjonalną i nieocenioną pomoc w sporządzaniu pism w konkretnych sprawach w postępowaniu karnym zgodnie z wymaganiami formalnymi, ukazuje najczęstsze problemy, powstałe w związku ze sporządzaniem danego pisma, ułatwiając zarówno stronom, jak i pełnomocnikom procesowym zrozumienie zawiłości procedury karnej.

  • wspólnota mieszkaniowa a spółdzielnia mieszkaniowa wspólnota mieszkaniowa a spółdzielnia mieszkaniowa
  • Prawo o szkolnictwie Konsekwencje wycofania wniosków o nadanie Prawo o szkolnictwie Konsekwencje wycofania wniosków o nadanie
  • prawo o ruchu drogowym nie spełnia Aktualny „kodeks prawo o ruchu drogowym nie spełnia Aktualny „kodeks
  • Przykład korekty przed sporządzeniem i po sporządzeniu Przykład korekty przed sporządzeniem i po sporządzeniu
  • Ewidencja zespołów komputerowych w oddziałach Ewidencja zespołów komputerowych w oddziałach